Wdrażanie innowacji przez MŚP – nowy konkurs PARP

PARP ogłasza nowy konkurs w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia (POPW). Wnioski można składać od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r.

Budżet

Budżet konkursu: 30 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania to aż 10 mln zł.

Minimalna wartość projektu 1 mln zł

Wsparcie na inwestycje – do 70%, wsparcie na doradztwo – do 85%.

WAŻNE: procentowy udział wysokości dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Intensywność wsparcia obliczana będzie zgodnie z nową mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

 

Dla kogo?  

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej, tj. z województw podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko–mazurskiego, które:

  • należą przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa co najmniej rok;
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł (przynajmniej w jednym roku obrotowym)

 

Na co? 

Dotację można przeznaczyć na:

  • maszyny i urządzenia,
  • patenty i licencje,
  • usługi doradcze związane z inwestycją.

 

Preferowane inwestycje są związane z wdrożeniem wyników prac B+R oraz innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo premiowane będą również przedsięwzięcia o pozytywnym wpływie na zasadę zrównoważonego rozwoju czy te przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.