fbpx

Województwo łódzkie – aż 39 mln PLN na innowacyjne projekty

Już 29 grudnia uruchomiony zostanie nowy nabór w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP. Budżet konkursu to ok. 39 mln PLN, które mogą zostać przeznaczone na innowacje w przedsiębiorstwach.

Na co?

Dofinansowanie można przeznaczyć na wdrożenie wyników prac B+R oraz produktów, procesów lub świadczenia usług (w tym ekoinnowacji) będących innowacją co najmniej w skali przedsiębiorstwa, w tym w szczególności:

  • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń;
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją;
  • zakup patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

Wydatki niekwalifikowane:

  • koszty pośrednie;
  • wkład niepieniężny;
  • zakup materiałów i robót budowlanych; 
  • wydatki związane z zakupem/dzierżawą/najmem nieruchomości/gruntów/budynków;
  • dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn;
  • wydatki poniesione na przygotowanie projektu;
  • cross-financing.

 

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego (również oddział).

 

Ile?

Minimalna kwota dofinansowania: 500 000,00 PLN 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN

Intensywność wsparcia uzależniona jest od rodzaju pomocy i wielkości przedsiębiorstwa i wynosi kolejno:

REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

45%

55%

DE MINIMIS

85%

 

Termin

Wnioski można składać od 29 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.