Komisja Europejska prowadzi nabory w ramach EIC Accelerator, Programu Ramowego Horyzont Europa, w których można otrzymać dofinansowanie na prace B+R

Dla kogo

MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps

Poziom dofinansowania

0,5 - 2,5 mln EUR

Termin naboru wniosków

Wnioski skrócone: nabór ciągły Pełne wnioski: do 10.2021

Celem programu jest finansowanie przełomowych innowacji w dowolnej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji wspierających Europejski Zielony Ład, a także technologii cyfrowych i w obszarze zdrowia. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne – społeczne czy usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia na rynku europejskim i globalnym.

Nabór wniosków do EIC Accelerator jest dwuetapowy: na początek składa się krótki wniosek, który zostanie oceniony po 4 tygodniach, a dla tych, którzy przejdą dalej – II etap złożenia pełnego wniosku. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w pierwszym etapie, będą mieli maksymalnie 12 miesięcy, aby złożyć wniosek pełny.

Rodzaje kosztów

Warunki finansowe

Maksymalne dofinansowanie
2,5 mln EUR

Maksymalny poziom dofinansowania:
70% kosztów kwalifikowanych

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.