Dotacje 2020

Znamy już dotacje na 2020 r. W ubiegłym tygodniu ukazały się harmonogramy naborów wniosków na 2020 r. 

Kredyt technologiczny i „Badania na rynek” z łącznym budżetem prawie 1,5 mld zł.

Na najbliższy rok planowane są 4 duże nabory na projekty inwestycyjne w ramach PO IR – dwa razy kredyt na innowacje technologiczne oraz „Badania na rynek” i „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” – krótkie konkursy na przełomie kwietnia i maja.

Dotacje 2020 dla prac R&D – krótkie rundy naborów

Zgodnie z harmonogramem POIR, o dofinansowanie w ramach popularnej „szybkiej ścieżki” będzie można się ubiegać na pewno w I półroczu 2020, na nabór ten zaplanowano 1,2 mld zł. Rundy naborów w drugim półroczu będą trwały krócej niż miesiąc, a wysokość alokacji będzie ustalona w terminie późniejszym. Obecnie, na finansowanie projektów badawczych dostępne są również nabory dedykowane, takie jak: urządzenia grzewcze, innowacyjne nawozy oraz GameINN. W niektórych województwach dostępne będą jeszcze środki na projekty badawcze w ramach programów regionalnych, np. w Małopolsce.

Pozostałe możliwości w ramach POIR 2014-2020.

Już w styczniu ogłoszony zostanie niezwykle popularny w ubiegłym roku Go to Brand, pozwalający sfinansować międzynarodową promocję przedsiębiorstw, w tym udział w targach zagranicznych i wyjazdy na spotkania z potencjalnymi kontrahentami. Tegoroczne konkursy w ramach „Bonów na innowacje” (POIR) zostały wydłużone. Do 28 maja 2020 r. można składać wnioski o dotacje w etapie usługowym. O dofinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu będzie się można ubiegać do 7 lipca 2020 r. W ramach działania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców dostępny będzie niestety jedynie konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. Alokacja dla działania nie została jeszcze określona. W styczniu rusza nowy instrument w ramach POIR – Granty na eurogranty, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Dotacja może być przeznaczona na usługę doradczą, organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz tłumaczenia.

Ponad 1,3 mld zł na projekty w Polsce Wschodniej

Harmonogram Programu Polska Wschodnia zakłada możliwość ubiegania się o dotację w ramach aż 7 instrumentów, wspierających przedsiębiorczość w województwach objętych programem, tj. w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Są to środki zarówno na inwestycje – Wdrażanie innowacji przez MŚP i Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, internacjonalizację oraz tworzenie i wdrażanie strategii
wzorniczych – Wzór na konkurencję. Start-upy które przeszły inkubację w ramach jednej z platform startowych, będą mogły ubiegać się o milion na rozwój działalności w ramach Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Harmonogram na 2020 r. przewiduje drugi, dodatkowy nabór w tym działaniu z alokacją 185 mln zł.

 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.