Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego…

Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP – dofinansowanie na rozwój na rynkach zagranicznych Umów konsultację Dla kogo MŚP z Polski Wschodniej Wysokość dofinansowania do 800 tys. zł Termin naboru wniosków 22.12.21 Internacjonalizacja MŚP to konkurs, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z sektora MŚP działających na obszarze Polski Wchodniej. Dofinansowaniu w […]