Robotyzacja dla dużych przedsiębiorstw

Dla kogo

duże przedsiębiorstwa

Maksymalna dotacja

do 50%

Start naboru

22 czerwca 2023

A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach to bezzwrotne wsparcie mające na celu celu zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji w polskim przemyśle.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano bezzwrotne wsparcie projektów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw w obszarze zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0. Instytucją odpowiedzialną za działanie jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, które planuje uruchomienie dwóch naborów:

Ile może wynieść wsparcie?

Min. wartość projektu:

8 mln PLN

Maks. wartość projektu:

140 mln PLN

Alokacja

1.1 mld PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

22 czerwca - 14 września 2023

Wdrażanie inwestycji zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 roku.

Premiowane będą projekty:

  • posiadające aktualny audyt energetyczny,
  • generujące tworzenie nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy
  • oraz te, które zakończą się nie później niż w IV Q 2024.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej o środkach z KPO

Szczegóły programu

Działanie A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach to szansa dla aż 40 firm na pozyskanie finansowania uzupełniająco w stosunku do reformy związanej z wdrażaniem ulgi podatkowej w zakresie cyfryzacji/zakupu robotów przemysłowych. Wspierane będą cyfrowe projekty w zakresie:

Intensywność wsparcia w ramach pomocy regionalnej

Udział procentowy dotacji zależy od lokalizacji przedsiębiorstwa i określany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Największe wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej – aż 70% kosztów netto inwestycji.

Dodatkowe informacje

Co oferujemy?

Bezpłatna analiza

Analizujemy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa, oferując różnorodne formy finansowania. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej oceniamy możliwość pozyskania dofinansowanych z różnych źródeł. Kredyt technologiczny jest jedną z nich. Jeżeli ten typ dotacji nie jest optymalny i nie daje realnego prawdopodobieństwa pozyskania dotacji, proponujemy inne rozwiązania.  

Właściwe zaplanowanie projektu

Doradzamy we właściwym planowaniu projektu, między innymi:

  • doradzamy i przygotowujemy analizy finansowe, niezbędne przy ubieganiu się o kredyt w banku komercyjnym.
  • identyfikujemy posiadany przez firmę potencjał B+R i know-how, a następnie pomagamy uporządkować dokumentację i ująć ją w wymagane w konkursie ramy.
  • doradzamy we właściwym planowaniu projektu, tworzymy racjonalne harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji
  • proponujemy zasadne modyfikacje projektów, zwiększające szanse pozyskania dotacji – tylko takie, które są realne do wdrożenia, bezpieczne i mogące przynieść komercyjne korzyści.
  • pomagamy w nawiązaniu kontaktów z jednostkami naukowymi, transferze technologii, ochronie praw własności intelektualnej i innych kwestiach potrzebnych do zrealizowania dobrego projektu.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i załączników

Przygotowujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z biznesplanami i innymi załącznikami. W ścisłej współpracy z zespołem Klienta przygotowujemy wszystkie potrzebne treści i dokumenty. Pracujemy warsztatowo i na plikach współdzielonych według ustalonego harmonogramu. W razie potrzeby odpowiadamy na wszystkie wątpliwości oceniających oraz wspieramy w przygotowaniach do Panelu Ekspertów. Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Zarządzanie finansami projektu na etapie realizacji

Rozliczamy projekty. Przygotowujemy wnioski o płatność, zapytania ofertowe i przetargi zgodnie z zasadą konkurencyjności, aneksy do umowy o dofinansowanie. Każdy rozliczany przez nas projekt ma przypisaną osobę koordynującą komunikację z instytucją finansującą oraz odpowiedzialną za przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomagamy zarządzać finansami projektu i w razie konieczności we właściwy sposób wprowadzać zmiany. W czasie kontroli – jesteśmy na miejscu. Opracowujemy raporty w okresie trwałości projektu. Pozostajemy z Państwem od początku do końca realizacji projektu.

Porozmawiajmy o dotacji dla  Twojej firmy

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu