Blog

BRIK II

Inwestycja w kolejowe innowacje – BRIK II

PKP Polskie Linie Kolejowe i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuują współpracę i poszukują nowych możliwości rozwoju innowacji w branży kolejowej. W ramach drugiego konkursu dofinansowanie może być przeznaczone na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe (obligatoryjne) i badania przemysłowe (nie obligatoryjne).

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – bezprecedensowe wsparcie finansowe

Po raz pierwszy w historii członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest szansa, aby polscy przedsiębiorcy mogli otrzymać dofinansowania nie tylko z tzw. klasycznych funduszy UE (EFRR, EFS etc.), ale także nowych środków unijnych na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Nowe technologie w zakresie energii

Nowe technologie w zakresie energii

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” – wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej) oraz obniżenie

Infostrateg

Infostrateg

Zakres tematyczny TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy   TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy,