Blog

badania na rynek

3.2.1 Badania na rynek

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących

Tarcza antykryzysowa

Dotacje w czasach koronawirusa

Projekty dofinansowane realizowane z udziałem funduszy zewnętrznych, w tym w szczególności projekty badawczo rozwojowe, zyskują nowe znaczenie dla wielu przedsiębiorstw. W trudnych czasach załamania gospodarczego

szybka ścieżka

Szybka ścieżka 2020

Szybka Ścieżka czyli poddziałanie 1.1.1 POIR to największe w Polsce źródło dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. O dofinansowanie, mogą starać się zarówno MŚP,

go to brand 2020

Go to brand 2020

Go to Brand to program wspierający promocję polskich MŚP na rynkach zagranicznych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców zainteresowanym