Blog

polska wchodnia

Program grantowy dla start-upów w Polsce Wschodniej

Jeśli od jakiegoś czasu chodzi Ci po głowie pomysł na innowacyjny produkt lub usługę – to idealny czas, aby zrealizować go w Polsce Wschodniej. Dzięki aktywnym programom grantowym możesz otrzymać wsparcie finansowe i merytoryczne, niezbędne na początkowych etapach działalności.

agrotech

Agrotech, czyli 100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

Konkurs „Agrotech”, skierowanym jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Na wsparcie najbardziej innowacyjnych projektów przeznaczono 100

kredyt technologiczny 2020

Kredyt technologiczny – nowe, korzystniejsze zasady.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznych. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna

badania na rynek

3.2.1 Badania na rynek

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących