Blog

polskie mosty technologiczne

Polskie Mosty Technologiczne

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Pozyskaj dofinansowanie do usług doradczo-szkoleniowych w zakresie ekspansji zagranicznej oraz grant gotówkowy na realizację strategii ekspansji.

Nowe technologie w zakresie energii II

Nowe technologie w zakresie energii II

Program “Nowe technologie w zakresie energii” ma na celu wspieranie inicjatyw, które przyczynią się do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii.

hydrostrateg

Hydrostrateg

Program Hydrostrateg zakłada wsparcie projektów, których celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Program obejmuje obszary badawcze takie

Agroenergia

Odnawialne źródła energii są szansą na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa, a tym samym okazją do zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej w oparciu o proekologiczne rozwiązania.