Blog

hydrostrateg
Zasoby wodne

Hydrostrateg

Program Hydrostrateg zakłada wsparcie projektów, których celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Program obejmuje obszary badawcze takie

Fundusz Innowacyjny
Green Deal

Fundusz Innowacyjny

Fundusz Innowacyjny (Innovation Fund) dofinansowujący demonstrację dojrzałych technologii niskoemisyjnych to jeden z kluczowych programów dla realizacji polityki Green Deal i osiągniecia przez Europę neutralności klimatycznej

1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wdrażanie innowacji przez MŚP – nowy konkurs PARP

PARP ogłasza nowy konkurs w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia (POPW). Wnioski można składać od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r.