Blog

agrotech

Agrotech, czyli 100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

Konkurs „Agrotech”, skierowanym jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Na wsparcie najbardziej innowacyjnych projektów przeznaczono 100

kredyt technologiczny 2020

Kredyt technologiczny – nowe, korzystniejsze zasady.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznych. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna

badania na rynek

3.2.1 Badania na rynek

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących

Tarcza antykryzysowa

Dotacje w czasach koronawirusa

Projekty dofinansowane realizowane z udziałem funduszy zewnętrznych, w tym w szczególności projekty badawczo rozwojowe, zyskują nowe znaczenie dla wielu przedsiębiorstw. W trudnych czasach załamania gospodarczego

szybka ścieżka

Szybka ścieżka 2020

Szybka Ścieżka czyli poddziałanie 1.1.1 POIR to największe w Polsce źródło dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. O dofinansowanie, mogą starać się zarówno MŚP,